Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ZAN SHIN DO KAN DOJO
  • Πρακτική άμυνα (μεμονωμένα ή group)
  • Παραδοσιακά όπλα
  • Ασκήσεις σωματικές
  • Ασκήσεις ενέργειας
  • Ασκήσεις συγκέντρωσης
  • Χαλάρωση
  • Τμήμα για παιδιά
  • Τμήματα για όλα τα επίπεδα: Αρχάριοι - Ημιπροχωρημένοι - Προχωρημένοι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου